Příjemce dotace: Základní škola Ročov, příspěvková organizace

Název projektu: Vzděláváme se pro budoucnost

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000922

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 273.219,- Kč hradíme následující aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem