Historie školy

Škola se začala stavět v roce 1896 a ještě téhož roku byla budova slavnostně otevřena. Původně byl na škole pouze 1. stupeň, ale o několik let později byl otevřen i 2. stupeň.
V 70. a 80. letech postupně ubývalo žáků, proto byla uzavřena škola ve Vinařicích a žáci této školy přešli do školy v Ročově. V souvislosti s přechodem žáků z okolních obcí měla v té době Ročovská škola až 160 žáků. Vyučovalo se na obou stupních ZŠ.
V roce 2004 byla ukončena výuka na 2. stupni z důvodu nízkého stavu žáků ve třídách. A na Ročově zůstal opět pouze  1. stupeň. Od té doby škola funguje jako malotřídní škola rodinného typu.