plán březen

  • V průběhu školního roku budeme spolupracovat s místní knihovnou, spolky a organizacemi, které nám pomáhají při zabezpečování našich akcí.
  • Podle programové nabídky navštívíme divadlo v Mostě, muzeum, knihovnu a divadlo v Lounech.
  • Během školního roku se přihlásíme do sportovních, výtvarných a dalších soutěží, vyhlášených jinými školami nebo organizacemi.
  • Třídní učitelé budou spolupracovat se ŠD a spolupodílet se na projektech ŠD a naopak.
  • Celým školním rokem prolínat projekt „Žiji zdravě“, sběr papíru, PET a baterií – pod názvem „Třídím odpad – chráním přírodu“ a Recyklohraní.
  • Škola je zapojena do celorepublikového projektu MŠMT „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.
  • Roční plán činnosti je v průběhu školního roku doplňován. Změny a nové akce jsou upřesněny v měsíčním plánu školy.