PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky (ww.zsrocov.cz) v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky (ww.zsrocov.cz).

Stav souladu

Webové stránky (ww.zsrocov.cz) jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Na webových stránky (www.zsrocov.cz) není nepřístupný obsah.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. 9. 2019.

Při tvorbě webových stránek (ww.zsrocov.cz) bylo postupováno podle metodik WCAG 1 a 2 a Pravidel přístupného webu.

Některé informace jsou přístupné v podobě dokumentů (PDF), a to především z důvodu jejich nedostupnosti v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou nutné příslušné, volně dostupné prohlížeče.

Prohlášení bylo revidováno dne 14. 9. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, si je vědoma, že i přes veškerou snahu je možné, že se na webových stránkách (ww.zsrocov.cz) vyskytne chyba. Pokud na webových stránkách (ww.zsrocov.cz) naleznete cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, nahlaste tyto nedostatky na e-mailovou adresu zs@zsrocov.cz. Všechny nahlášené nedostatky budou individuálně posouzeny a odstraněny dle platné legislativy.

Postupy pro prosazování práva