Školní družina a barevné pastelky

Školním rokem 2023/2024 vás provedou paní vychovatelky Barbora Bajáková a Vlasta Matysová.

Dochází k integraci všech činností, které se navzájem doplňují, prolínají a jedna na druhou navazují. Činnosti jsou voleny tak, aby děti pracovaly nejen společně, ale i samostatně s ohledem na věkovou kategorii - 1. stupeň (6 - 11 let).

Dále se věnujeme zájmovým útvarům, esteticko-výchovným (pracovní a výtvarné činnosti), sebevzdělávacím (práce na PC), sportovním. Náplň je pestrá a děti si mohou vybrat, co je baví a zajímá. Pořádáme i celodružinové akce a projekty, které mají děti v oblibě.

Činnost školní družiny probíhá po vyučování až do 15:30 hod.

Zájemci mohou navštěvovat ranní družinu a to od 6:45 hod.

K činnosti využíváme veškeré zařízení školy, materiální podmínky ŠD jsou velmi dobré.

Žák navštěvující ŠD přispívá na spotřební materiál k činnosti částkou 300,- Kč na pololetí (vybírá se do 30.9.). ŠD pracuje podle plánu, který je součástí plánu školy. 

 

Akce během školního roku:

Projekty: Hrátky s podzimem, Drakiáda, Čertí škola, Drogy, kouření a já, Vítání Jara, Zdravá výživa, Čarodějnice, Ovoce do škol, Integrovaný záchranný systém, Spolupráce s knihovnou, Dopravní hřiště, Záložky do škol.

 

Sběr:   Stále sbíráme papír a PET lahve

            Sbíráme rozbité elektrospotřebiče/po předchozí domluvě/ a použité baterie

 Různé: Přijmeme další Vaše náměty, typy a spolupráci na akcích školy.

            Škola ráda přijme jak věcné dary, tak finanční a sponzorské dary, za které předem děkujeme.