Vážení rodiče!

Kliknutím na níže uvedený odkaz se vám zobrazí formulář, kde vyplníte potřebné osobní údaje včetně kontakních informací, které se týkají zápisu vašeho dítěte do 1. ročníku základní školy.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrocov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Po vyplnění si vytiskněte přihlášku k základnímu vzdělávání jako PDF soubor, podepište a doručte do školy osobně nebo poštou na adresu Základní škola Ročov, Ročov 121, 439 67. Podepsat ji lze i elektronicky a zaslat e-mailem na adresu zs@zsrocov.cz.

V případě problému volejte na číslo 606 746 044.

Děkujeme.