ZŠ Ročov, příspěvková organizace

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

 Termín: 17. 4. 2023

Kde: ZŠ Ročov, Ročov 121, 439 67

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 včetně.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dostavit k zápisu, kontaktujte ředitelku školy na e mailové adrese zs@zsrocov.cz.

Informace k organizaci a průběhu zápisu

  1. Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do základní školy:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • dokumenty k zápisu ke stažení (od 1. 4. 2024) ZDE
  1. Průběh zápisu

Zápis bude probíhat v tomto školním roce prezenční formou.

Zákonný zástupce dítěte podá žádost a ostatní dokumenty k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání následujícími způsoby:

  • osobním podáním ve škole s návštěvou školy 17. 4. 2024 od 13.00 do 17.00 hod.
  • do datové schránky školy: gwdqtyw, předmět: Zápis do 1. třídy 
  • V rámci přihlašovacího systému “ZÁPISY ON-LINE“, který bude spuštěn dne 2.4.2024 přes odkaz (viz. níže) na webových stránkách školy, si rodič zvolí den a čas zápisu svého dítěte.
  • https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrocov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3387
  • Zde najdete odkaz na video, které vám podrobně ukáže, jak na registraci k zápisu krok za krokem https://youtu.be/DuSpNvx-VpE .

V případě přijetí Vašeho dítěte se budou v červnu 2024 konat 1. třídní schůzky, kde se vše potřebné dozvíte. Den a čas třídní schůzky bude také na webových stránkách školy. V případě, že se nemůžete třídní schůzky zúčastnit kontaktujte paní učitelku Mgr. Růženu Kubátovou, tel.: 732 474 264.

 Sledujte webové stránky školy.

 Těšíme se na Vás.

Ing. Jana Altmanová – ředitelka školy