Základní škola Ročov patří mezi malotřídní vesnické školy rodinného typu, jen s prvním stupněm.
Škola se nachází v centru obce, v těsné blízkosti ročovského parku. Z tohoto důvodu má většina dětí školu v bezprostřední blízkosti. Je školou spádovou pro obce: Třeboc, Solopysky, Úlovice a Břínkov. Z těchto obcí žáci do školy dojíždějí autobusy. Začátek vyučování byl s ohledem na dojíždějící žáky a jízdní řády autobusů přesunut na 7:45 hod.
Škola nemá vlastní tělocvičnu. Hodiny Tv, sportovní kroužky v ŠD využívají místní sokolovnu, kde jsou škole k dispozici šatny a kompletní sociální zázemí. Využíváme i dvě hřiště, které k ní patří.
K areálu školy patří školní pozemek, který se v příznivém počasí využívá jak pro výuku, tak i k odpočinku a relaxaci.
Škola také nemá vlastní školní jídelnu. Žáci chodí na obědy pod dozorem paní vychovatelky do jídelny v Mateřské škole Ročov.
Ve škole je vybudovaná počítačová učebna s 10 PC. V jedné kmenové třídě je k dispozici interaktivní tabule s notebookem, kterou využívají všichni vyučující v některých svých vyučovacích hodinách. Dvě kmenové učebny jsou vybaveny notebookem, který je propojený s plazmovou televizí, a v jedné z nich jsou ještě dva další stolní počítače. Počítačové vybavení využívají učitelé pro svoji práci, žáci při výuce, i v ŠD. Ve škole funguje i školní knihovna.