Jsme malotřídní škola, která je tvořena třemi třídami prvního stupně ZŠ.

Celkový počet žáků ve školním roce 2021/2022 je 38.

Složení tříd a třídní učitelky pro tento školní rok:

1. třída - třídní učitelka Mgr. Dagmar Bajáková

1. ročník (8 žáků) 

2. třída - třídní učitelka Růžena Kubátová

3. ročník (8 žáků) + 4. ročník (9 žáků)

3. třída - třídní učitelka Mgr. Eliška Citová

2. ročník (4 žáci) + 5. ročník (9 žáků)