Jsme malotřídní škola, která je tvořena třemi třídami prvního stupně ZŠ.

Celkový počet žáků ve školním roce 2022/2023 je 37.

Složení tříd a třídní učitelky:

1. třída - třídní učitelka Mgr. Růžena Kubátová

1. ročník (8 žáků) 

2. třída - třídní učitelka Mgr. Dagmar Bajáková

2. ročník (8 žáků) + 3. ročník (3 žáků)

3. třída - třídní učitelka Mgr. Jana Citová

4. ročník (9 žáků) + 5. ročník (9 žáků)