Jsme malotřídní škola, která je tvořena třemi třídami prvního stupně ZŠ.

Celkový počet žáků ve školním roce 2020/2021 je 39.

Složení tříd a třídní učitelky pro tento školní rok:

1. třída - třídní učitelka Mgr. Eliška Citová

1. ročník (6 žáků) + 4. ročník (9 žáků)

2. třída - třídní učitelka Martina Řeháková

2. ročník (6 žáků) + 3. ročník (11 žáků)

3. třída - třídní učitelka Mgr. Dagmar Bajáková

5. ročník (7 žáků)