Vybudování multimediální jazykovo-počítačové učebny

Reg. číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012646

Projekt je zaměřen na rekonstrukci učebny, která bude využívána pro výuku cizích jazyků a informatiky, a na pořízení jejího nového vybavení. Do učebny, která je předmětem projektu, bude zajištěna bezbariérovost pořízením pásového schodolezu. Současně bezbariérové WC. Také venkovní prostranství delší dobu neprošlo výraznějšími úpravami a jeho stav není reprezentativní, tudíž projde drobnými úpravami.

Dotace:               3 130 195,99,- Kč

Vlastní zdroje:      164 747,16,- Kč

Celkem:               3 294 943,15,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.